Naše metodické príručky
Autizmus

Autizmus
Tyflopédia

Zrakové postihnutie
VPU

Vývinové poruchy
Psychopédia

Mentálne postihnutie
Somatopédia

Telesné postihnutie
Surdopédia

Sluchové postihnutie


Programy a pomôckyOdkazy na metodické príručky Metodicko-pedagogického centra
Integrácia žiakov so ŠVVP

Odkazy na metodické príručky Univerzity Palackého v Olomouci
  - upozorňujeme, že nasledujúce príručky obsahujú informácie z legislatívy Českej republiky a tieto časti nie sú totožné so slovenskou legislatívou