Vážená mama,
Vážený otec,

vitajte na podstránke pripravenej práve pre Vás a venovanej špeciálnym potrebám detí a ich napĺňaniu.

Niekedy sa najmä „čerstvým“ rodičom alebo mamičkám, ktoré počas obdobia pred pôrodom čítali viac „mamičkovských“ časopisov a rôznych článkov na internete zdá, že sa ich syn/dcéra nevyvíja tak ako to v nich bolo napísané. Iné zas cítia, že niečo nie je v poriadku aj keď všetci okolo hovoria opak. Často bývajú tieto obavy neopodstatnené. Najčastejšie lekári veľmi závažné poruchy či postihnutia pozorujú už pri pôrode alebo tesne po ňom. Sú však aj také, ktoré sa hneď nedajú zistiť a prejavia sa až časom. Ak chcete vedieť viac o tom ako sa zbaviť zbytočných obáv alebo o tom ako čo najskôr začať rozvíjať slabšie stránky svojho dieťaťa prečítajte si o našich službách raného poradenstva...

RANÉ PORADENSTVO V CENTRE ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA NÁMESTOVO

 

Deti sa učia hovoriť postupne, to každý rodič vie. Džavotanie, prvé slová, smiešne skomoleniny, prvé vety... Nie je zriedkavé, že mladšie deti nevedia vysloviť niektoré hlásky alebo ich reč nie je vôbec zrozumiteľná. Často sa ich reč sama upraví, ale niekedy treba pomoc odborníka – logopéda. Poruchy a oneskorenie reči netreba podceňovať. Naša prax aj vedecké štúdie potvrdzujú, že u približne polovice detí s narušenou komunikačnou schopnosťou sa neskôr objavia vývinové poruchy učenia. Viac o logopedických službách v našom centre tu:

LOGOPEDICKÁ STAROSTLIVOSŤ V CENTRE ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA NÁMESTOVO

AKO NAUČIŤ MOJE DIEŤA HOVORIŤ - ilustrovaná príručka 

AKO NAUČIŤ MOJE DIEŤA HOVORIŤ 2 - ilustrovaná príručka 

Deti s mentálnym, telesným, sluchovým, zrakovým postihnutím alebo s viacnásobným postihnutím majú individuálne potreby vyplývajúce z postihnutia, nazývame ich špeciálne potreby (v škole – špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) – rôzne pomôcky, zmenu niektorých postupov, rehabilitáciu, atď. Tiež deti s chronickými chorobami aj v oblasti výchovy a vzdelávania nevyhnutne potrebujú niektoré úpravy. V našom centre ponúkame služby pre deti s akýmkoľvek postihnutím a pre rodičov a učiteľov týchto detí.

SLUŽBY PRE DETI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM

SLUŽBY PRE DETI SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM

SLUŽBY PRE DETI SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM

SLUŽBY PRE DETI S TELESNÝM POSTIHNUTÍM

SLUŽBY PRE DETI S AUTIZMOM

SLUŽBY PRE DETI CHORÉ A ZDRAVOTNE OSLABENÉ

FYZIOTERAPIA


Myslíte si, že úsilie a čas, ktorý venuje syn/dcéra učeniu sa na jeho školských vedomostiach neodráža? Chodí Vaše dieťa zo školy frustrované kvôli neustálym zlým známkam aj napriek jeho snahe? Učíte sa s dcérou/synom a na druhý deň to nevie? Číta veľmi pomaly alebo bez porozumenia? Môže ísť o nesprávny učebný štýl, ale aj o poruchy učenia, ktoré keď nie sú kompenzované tak dieťa neustále zlyháva v škole a buduje si k nej odpor. Viac...

STAROSTLIVOSŤ O DETI S PORUCHAMI UČENIA

PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY

 

Máte školáka s postihnutím alebo poruchou, v škole to ide raz horšie, raz lepšie, ale ide... Je v čoraz vyššom ročníku 6. 7. 8... pomaly sa blíži koniec základnej školy a rozhodovanie kam na strednú školu? Výber strednej školy a následného zamestnania treba dobre zvážiť aj vzhľadom k postihnutiu či poruche. Aj v tomto Vám naše centrum dokáže pomôcť...

KARIÉROVÉ PORADENSTVO PRE ŽIAKOV S POSTIHNUTÍM ALEBO VÝVINOVOU PORUCHOU