Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike
O. z. Infodom
Cenrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Košice
Asociace pomáhající lidem s autismem
Autistické centrum Andreas, n. o.
Lepší svet, n. o.
Občianske združenie Bol raz jeden človek
Špecializovaná rehabilitačná nemocnica Tetis
Rehabilitačné centrum Adeli
Drahuškovo - domov komunitného bývania pre osoby s autizmom
Centum kultúry nepočujúcich - Myslím, o. z.
Slovenský zväz telesne postihnutých
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Levoča
Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Európska agentúra pre špeciálne potreby a inkluzívne vzdelávanie
čoRobím.sk
Občianske združenie Dis+

Centrá včasnej intervencie
- podpora rodinám a deťom

detstvobeznasilia.gov.sk