Máte podozrenie, že Váš žiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby?

Môžete mu pomôcť a odporučiť návštevu nášho centra. Rodičia si často neuvedomujú, že ich dieťa má ťažkosti. Nemajú možnosť si porovnať jeho výsledky alebo schopnosti s rovesníkmi. A keď si niečo všimnú, niekedy nevedia, že existuje účinná pomoc. Učitelia sú v tejto chvíli nenahraditeľní a môžu sa stať tým potrebným impulzom pri hľadaní riešenia.

Spolupráca so školou alebo materskou školou je pre nás veľmi dôležitá. Informácie, ktoré nám poskytuje učiteľ, sú nenahraditeľné. Pre kvalitné vyšetrenie potrebujeme aj Váš názor. Preto Vás prosíme o vyplnenie pozorovacích schém.

         POZOROVACIA SCHÉMA MATERSKÁ ŠKOLA

         POZOROVACIA SCHÉMA ZÁKLADNÁ A STREDNÁ ŠKOLA

         DOTAZNÍK PRE UČITEĽOV HODNOTENIE GRAMOTNOSTI ŽIAKOV: 

               1. ROČNÍKA      2. ROČNÍKA       3. ROČNÍKA       4. ROČNÍKA

Máte v triede integrovaného žiaka?

Každej integrácii predchádza žiadosť rodiča a správa z diagnostického vyšetrenia.

Správy sa snažíme pripravovať tak, aby boli zrozumiteľné pre všetky zúčastnené strany. Rozumieme však, že pri zmene vzdelávania je potrebné oboznámiť sa s diagnózou a špecifickými potrebami dieťaťa alebo žiaka. Preto, ak je to možné, prichádzame do škôl a stretávame sa s triednym učiteľom, špeciálnym pedagógom a inými vyučujúcim, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní nášho klienta.

S akýmikoľvek otázkami nás však môžete kontaktovať na našom čísle 0911 545 305 alebo mailom na konkrétneho odborného zamestnanca.

         KONTAKTY NA ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

         INDIVIDUÁLNA INTEGRÁCIA DEŤAŤA / ŽIAKA SO ŠVVP

         METODICKÉ PRÍRUČKY PRE UČITEĽOV ŽIAKOV SO ŠVVP

         POSTERY K JEDNOTLIVÝM PORUCHÁM A POSTIHNUTIAM 

           MATERIÁL ŠTÁTNEJ ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE K INTEGRÁCII

  

Zaujíma nás Váš názor

Stále pracujeme na zlepšovaní našich služieb, preto nás zaujímajú všetky podnety, nápady a inšpirácie, ktoré máte pre nás. Rovnako si ceníme aj spätnú väzbu o kvalite našich služieb.

 Svoje myšlienky, postrehy, inšpirácie a všeličo iné nám môžete zanechať tu:

         OTÁZKY, NÁPADY A PODNETY


 Svoj názor na kvalitu našich služieb môžete vyjadriť tu:

         DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI PEDAGÓGOV SO SLUŽBAMI CŠPP NÁMESTOVO